A fizetésképtelenség informatikai szakértője!

Dr. Juhász László: A Cstv 2017. évi módosítása

2017. július 1-én hatályba lépett a 2017. évi XLIX. törvény, amely jelentősen módosította a Cstv. rendelkezéseit. Bár a jogalkotó a módosítást nem nevezte novellisztikus módosításnak, a magam részéről a törvényt Novellának tekintem. Ennek indoka, hogy a Cstv. alapvető rendelkezéseit módosította a törvény, itt elsősorban a zálogjogi szabályok változására gondolok, de ide tartozik a 33/A.§, az 51.§ változtatása is. Gyakorlatilag egy megújult csődtörvénnyel fognak dolgozni a bírók, ügyvédek és a fizetésképtelenségi szakemberek. A módosítások ismertetése után látható, hogy indokolt a módosítást VI. Cstv. Novellának, (továbbiakban Novellának) nevezni.
 • Hitelezői igények nyilvántartása

  A FoKi segítséget nyújt a hitelezői igények folyamatos és naprakész nyilvántartásához. A rendszerből természetesen közvetlenül nyomtatható hitelezői táblázat, ennek adattartalma több szempont szerint paraméterezhető.
 • Feladatok, határidők jelzése

  A FoKi tartalmaz egy komplex workflow jellegű feladat, feljegyzés és kapcsolódó elektronikus dokumentum kezelő megoldást. A feladatok a szervezeten belül elrendelhetőek, a közeledő határidőkre a rendszer automatikusan figyelmeztet.
 • Iktatások és alszámok kezelése

  A FoKi alkalmas a felszámolási ügyekkel kapcsolatos kimenő ill. bejövő iktatások teljes körű nyilvántartására. Az iktatás során automatikusan megtörténik az alszámhoz rendelés és az iktatószám generálás.
 • Belső ellenőri szolgáltatás

  Szeretnénk figyelmébe ajánlani belső ellenőri szolgáltatásunkat. Ez költséghatékony megoldást biztosít a felszámoló szervezetek számára a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső ellenőrzési tevékenység kialakítására és folyamatos működtetésére.
 • Partnerünk:
  IT Cont Kft.

  A FoKi fejlesztésében együttműködő informatikai és felszámolás-szakmai partnerünk az IT Cont Kft. Az IT Cont szakemberei közelről ismerik a fizetésképtelenségi területek tipikus informatikai problémáit.
  További információk
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_DEFAULT
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_TITLE
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_DATE
 • ROKSPROCKET_MOSAIC_ORDERING_RANDOM
 • Jogi környezet

  Rugalmasan és az igényeknek megfelelően paraméterezhető a jogszabályi környezet eljárás típusonként is. Egy eljárás típuson belül lehetséges tetszőleges számú jogszabályi változást követni. Biztosított a közzétételkor érvényes jogi környezet.
  Tovább
 • Eljárások

  Adósságrendezés, Bankbiztos, Felszámolási eljárás, Ideiglenes vagyonfelügyelő, Pénzügyi gondnok, Stratégiai felszámolási eljárás, Vagyon rendezés, Vagyonfelügyelő (Csőd), Végelszámolások. Természetesen szükség esetén tovább bővíthető.
  Tovább
 • Partnertörzs

  Egységes partnertörzs használata valamennyi folyamat esetében. Minden partnert csak egyszer kell rögzíteni a rendszerben, az a továbbiakban bármelyik eljárásnál kiválasztható. A partnerek adatait felhasználhatja a körlevelek készítése során is.
  Tovább
 • Szakaszpontok

  Eljárások projekt szemléletű kezelése. Automatikusan kezeli a törvényi szakaszpontokat, de azok módosíthatóak, bővíthetőek. Szakaszpont alatt azokat a határidős kötelezettségeket értjük, amelyeket a jogi környezet vagy a szakértő ír elő.
  Tovább
 • Iktatás, kimenő levélgenerálás

  Az iktatókönyvben állandó alszámokhoz köthetünk olyan partnereket, amelyek szinte minden eljárásban szerepelnek, pl. Törvényszékek, NAV, Kormányhivatalok, stb. Automatikus kimenő iktatás, a körlevelek testre szabhatóak.
  Tovább
 • Hitelezői igény nyilvántartás

  Hitelezői igények teljes körű nyilvántartása. Vizuálisan jelzi a reg.díjat nem fizetőket ill. a nem besoroltakat. Azonnali kimutatásokat biztosít a rögzített igények összetételéről. A hit.igény táblákat nyomtathatja, Excelbe mentheti.
  Tovább
 • Elektronikus irat és szerződéstár

  Az eljárásokhoz csatolhat dokumentumokat, digitalizált szerződéseket, ezek főbb paramétereit is rögzítheti, a későbbiekben visszakeresheti. Kimutatást készíthet a szerződés állományról típus, érték és lejárat alapján.
  Tovább
 • Elektronikus dokumentumtár

  Tetszőleges kategóriákkal és tartalmakkal feltölthető dokumentumtár, amely azonnal elérhető iratmintatárként is funkcionál. Elhelyezheti itt a jogi szabályozásokat, vállalati előírásokat, körlevél sablonokat, szerződés mintákat.
  Tovább

Felszámolószervezetek és felszámolóbiztosok elektronikus kapcsolattartása a Bíróságokkal.

Január óta folyamatos felkészülés folyt a szakmán belül az elektronikus kapcsolat tartás bevezetésére amelynek bevezetését az elmúlt években többszőr elkellett halasztani. 2016.07.01-én viszont most már valóban hatályba lépett az az új jogszabályi környezet amely lehetővé tette az elektronikus kapcsolattartás bevezetését.
 
Az elmúlt időszakban nagyon sok kolléga vett részt azokon a képzéseken, amelyek az ItJump Kft. és a FOE közös szervezésében kerültek meghirdetésre. Mivel a jogszabályi környezet és a technikai feltételek az utolsó  napig változtak, így az oktatási anyagok evolúciója is elkerülhetetlen volt. Az evolúció során sok segítséget jelentett  az Ardó Péterrel és Dr. Homoki Péterrel folytatott konzultáció, szeretnék itt is köszönetet mondani a szakmai együttműködésükért.
 
Oktatási anyag
Szeretnénk közzétenni a jelenlegi legújabb anyagot, amely talán segít ki igazodni az információ tömegében. 
 
A résztvevőknek tett ígéretünkhöz híven elkészítettük azokat a videókat, amelyek talán a napi munkát is képesek lesznek segíteni addig, amíg az új technika és technológia a mindennapos élet részévé nem válik.
 
Videóink megtekinthetők az alábbi linkeken vagy a Videótárunkban:
 
01. Felkészülés az E-kommunikációra  
A számítógépünkön vagy szerverünkön célszerű olyan könyvtársruktúrát létrehozni és kötelező jelleggel fentartani amely segíti az elektronikus dokumentumok tárolását megtalálhatóságát és kategorizálását. Ezt természetesen mindenki tetszés szerűen hozhatja létre, de egy szervezeten belül célszerű és szükséges egységesíteni. 
A film második fele a Perkapu létrehozásának lépését mutatja be szemléletes módon. 
 
02. E-kommunikáció -Kijelölés
A kijelölés mindig papír alapon érkezik, viszont elektronikus iratban kell válaszolni rá. Ennek az első elektronikus válasznak összeállításában segít a következő videónk.
 
03. E-kommunikáció AVDH aláírással
Az elektronikus kapcsolattartás elengedhetetlen velejárója a küldő beazonosíthatósága, amit a papíralapú társadalomban az eredeti kézi aláírásunk testesít meg. Az elektronikus aláírásnak több megoldása érhető el jelenleg Magyarországon. Ebben a filmben az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés AVDH aláírás segítségével kerül hitelesítésre a beküldött csomag.
 
04. E-kommunikáció személyes aláírókártyával
Az elektronikus kapcsolattartás elengedhetetlen velejárója a küldő beazonosíthatósága, amit a papíralapú társadalomban az eredeti kézi aláírásunk testesít meg. Az elektronikus aláírásnak több megoldása érhető el jelenleg Magyarországon. Ebben a filmben a személyhez kötött elektronikus aláírással e-aktába csomagolva kerülnek hitelesítésre a dokumentumok.
 
Dr. Juhász László Az elektronikus kapcsolattartás fontosabb sarokpontjai.
Kollégánk több képzési cikluson segített a megjelentek számára összefoglalni és megérteni  az elektronikus kapcsolatrendszer jogszabályi hátterét. Ennek a munkának rövien összefoglalt anyagát lehet olvasni a publikációink között. 
 
Természetesen a későbbiekben újabb videók kerülnek majd a videótárba.
 

Perkapu kezelési-kialakítási javaslat

Az elmúlt napokban több kérdés merült fel a perkapu kialakítás elvi átgondolása kapcsán ezért készítettünk egy lehetséges megoldási javaslatot.
 
Figyelem a korábbi információkkal ellentétben egy perkapuhoz nem csak 4 hanem korlátlan számú ügykezelő rendelhető hozzá!