Szakaszpontok

A fizetés képtelenségi eljárások kezdeti feladatai közé tartozik az eljárási ütemterv készítése. Ezt részben törvényi kötelezésre, részben jól felfogott saját érdekből is szükséges elkészíteni. A hitelezői gyűlésen költség- és ütemterv formájában tudja elfogadtatni saját céljait és a felszámolási eljárás lefolytatására összeállított koncepcióját a felszámolóbiztos.

 

„Az ütemterv az eljárás meghatározó eseményeinek időbeliségét /határidők/ határozza meg. Ezek részben törvényben előírtak /hitelezői igények nyilvántartásba vétele, visszaigazolása, vagyonértékesítés megkezdése, hitelezői gyűlés összehívása, közbenső mérleg előterjesztése, stb./, részben a koncepció által meghatározottak” / Dr. Zsiga László /

 

Ezeket a határidőket és határnapokat a rendszerben szakaszpontoknak nevezzük, hiszen az eljárás egy-egy fontos, vagy törvényileg előírt szakaszát zárják le.

 

A szakaszpontokat alapértelmezésben vagy a közzétételhez mint kezdőidőponthoz viszonyítva határozzuk meg vagy egy bekövetkezett helyzet vagy eseményhez köthetjük. A rendszer automatikusan létrehozza azokat a szakaszpontokat amelyet az adott időszakra vonatkozó szabályrendszer alapján meglehet határozni, ezek mindegyike a közzétételhez mint bázishoz viszonyítva jön létre. Ezekez a felhasználó módosíthatja vagy új szakaszpontokat is vehet fel. A rendszerben a várható szakaszponti határidők monitorozhatóak, illetve ezekre riasztás állítható be.