Köszöntő, tájékoztató

Tisztelt Olvasó!

Sok szeretettel köszöntöm az átalakult publikációs oldalunkon. A jövőben ezt a rovatunkat Dr. Juhász László vezeti. Meggyőződésem, hogy a fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkozó szakemberek számára nem kell bemutatnunk rovatvezetőnket.

Még is egy két apró villanást felidéznénk önéletrajzából:

1992-től foglalkozik csődjoggal, a témában folyamatosan publikál szakcikkeket,  készít egyetemi jegyzeteket, ötödik kiadásban jelent meg nyomtatásban „A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve” című szakkönyve. Jelenleg előkészületben van ugyanennek a könyvnek az első e-könyv formátumú kiadása. Rendszeresen részt vett a bírák, titkárok szakmai képzésében, valamint a fizetésképtelenségi szakjogász képzésben, 2010-től  címzetes egyetemi docens. 

Ebben a rovatban részben saját publikációi jelennek meg, részben közzétesszük azokat a kérdéseket, amelyeket az olvasóktól, vagy a szakmabéliektől kapunk. 

 

Szeretnénk ezekre a felmerült kérdésekre választ, vagy véleményt kapni rovatvezetőnktől. Hosszabb távon ez a rovat kettéválhat, egy jól működő fórumra és egy publikációs oldalra, de az első időszakban ezt a kettős funkciót egyben fogjuk megpróbálni megvalósítani.

 

Szakértőnk számára kérdéseket lehet feltenni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A válaszok ezen az oldalon elolvashatóak lesznek.

Tisztelettel: Tóth Szilárd Itjump Kft.

Az ItJump Kft. részvétele és törekvése a felszámolók kötelező szakmai továbbképzésében.


Az ItJump Kft. nem felszámoló szervezet, tulajdonosai között nincs felszámolói érdekeltség, de szolgáltató, oktató tevékenységével szorosan kötődik a fizetésképtelenségi szakterülethez. Munkatársai között többen vannak felkészült felszámolók, a felkért oktatói pedig a szakterület elismert személyiségei. Működésében sajátos, hogy nagyon komoly speciális informatikai tudással-, fejlesztő és üzemeltető kapacitással rendelkezik, amit alapvetően a fizetésképtelenségi szakterületen hasznosít. Szolgáltatóként a felszámolók több, mint felével van konstruktív, együttműködő kapcsolata. A megteremtett szellemi és technikai bázison a Társaság az elmúlt években speciális oktatási-továbbképzési tevékenységet fejtett ki, amelynek során egyrészt saját fejlesztésű nyilvántartási rendszerének alkalmazását, másrészt a szakterület informatikai fejlődésének eredményeként megjelenő új előírásoknak való felszámolói megfelelőséget segíti elő tanfolyamaival.  A felszámoló kollégák majd mindegyike készülhetett már fel a Társaság oktató termében az EÉR alkalmazására, a kötelezővé váló elektronikus kommunikáció technikájának elsajátítására, de igen hasznos szerepet vállal a Társaság a FOE informatikai szakértőjeként is a felszámolói társadalom reputációjának erősítésében is.

Az ItJump Kft. tudatos személyi, szervezeti és tárgyi fejlesztéssel mára igen komoly oktatási kapacitást épített ki, amit már nem csupán a felszámolók körében hasznosít, hanem - kilépve e sajátos piacra – az érintőleges szakterületeken is szolgáltat. Ennek sorában a Társaság komoly szerepet vállalt a természetes személyek adósságrendezési eljárásában (családi csőd) eljáró kormányhivatali alkalmazottak felkészítésében, továbbképzésében, kivívva az Igazságügyi Hivatal és az  Igazságügyi szolgáltatók Jogakadémiája szakmai elismerését is.

A családi vagyonfelügyelők továbbképzése során alakította ki és alkalmazta a Társaság az elméleti és gyakorlati ismeretek integrált átadásának hatékony módszerét. Ez, a 20-25 fős hallgatói csoportokra kialakított interaktív módszer különösen alkalmas a felszámolók szakmai továbbképzésére, hisz a foglalkozásokon résztvevő szakemberek rendszerezetten, kellő jogértelmezés mellett ismerkedhetnek meg a változó jogszabályokkal, és az alkalmazásuk módszertani lehetőségeivel úgy, hogy folyamatos kommunikáció és visszacsatolás formájában rögzíthetik, és kontroll segítségével gyakorolhatják be az eljárási technikákat.

A Jogakadémia és a FOE szervezésében a felszámolók kötelező szakmai továbbképzése egyrészt nagy előadások, másrészt csoportos  gyakorlati tanfolyamok formájában valósul meg. Az ItJump Kft. 2016-ban három tematikus gyakorlati képzéssel integrálódik a továbbképzési rendszerbe. Ezek mindegyike olyan területet érint, amely alapvető jelentőségű a felszámolók munkájában. Bár kredit tartalma ezeknek elmarad az előadásokétól - álláspontom szerint - a hasznosítható ismeretek szempontjából azonban nem, ezért érdemes a felszámoló kollégáknak élni a részvétel lehetőségével. A Jogakadémia hónlapján meghirdetésre került mindhárom téma elméleti és gyakorlati ismereteket ötvözötten, egymáshoz kapcsolódva kerül kidolgozásra, teret engedve a közvetlen konzultációnak, adott esetben az önálló begyakorlásnak. A foglalkozásokat dr. Juhász László, dr. Zsiga László és Tóth Szilárd tartják abban az újszerű, egymásra épülő, interaktív formában, ahogy azt a családi vagyonfelügyelők továbbképzésekor a résztvevők igen eredményesnek és hatékonynak ítéltek. A foglalkozások tematikáját a Jogakadémia honlapja ismerteti. Az elektronikus kapcsolattartás és iratkezelés, illetve az EÉR alkalmazásának módszertana, mint témák önmagukat ajánlják. A felszámolási eljárások módszertanát áttekintő témakör vonatkozásában viszont kiemelendő, hogy az elmúlt évek szabályozási változásaira fókuszál és azok eljárási technikájára ad opciós válaszokat, amelyek esetében a bírói gyakorlat sem egységes. Szerintem, ezeken a foglalkozásokon érdemes részt venni, mert közvetlen hasznosítható ismeretanyaggal készülnek az előadók.

dr. Zsiga László